wspomnienia kształtują życie .

Temat: witam / zmiana ustawy
...to nie ta skala.Mercedes nie jest żywym organizmem,samochody się produkuje,zwierzęta są żywe. Różnica pomiędzy mięsem z hodowli a dzi9czyzną jest taka,że krowa,świnia czy kurczak nie mają szansy,żeby żyć na wolności i nawet jeśli produkcja mięsna ulegnie zmniejszeniu / za czym sam optuję /,to zwierzęta te nadal będą zniewolone i będzie je czekać podobne przeznaczenie - natomiast jelenie,sarny,dziki i inne leśno / polne zwierzęta są dzikie i niezależne od nas i to najbardziej boli ich obrońców - że dzikość i wolność nie daje im prawa do życia. http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/naz ... 820_d9.pdf Powiem tylko tyle,że przeciętny miłośnik przyrody w Polsce może sobie nie życzyć,żeby Ministerstwo Środowiska wspierało spożywanie dziczyzny i żeby lobbowało na ten cel.
Źródło: forum.stopodstrzalom.pl/viewtopic.php?t=113Temat: Co robicie, jak sie nudzicie?
joga joga joga :D może zmienimy na jakies leśne// polne zwierzęta [żart//joke] :D:D
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=262


Temat: Tatuaż i makijaż
...narodami dzięki twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi cię wyposażyłem - wyrocznia Pana Boga.(Ks. Ezechiela 16:10-14, Biblia Tysiąclecia) Ks. Ozeasza (13) Położę kres wszystkim jej zabawom, świętom, dniom nowiu, szabatom i wszystkim uroczystym zebraniom. (14) Zniszczę jej winnice i sady figowe, o których mówiła: Oto zapłata moja, jaką mi dali moi kochankowie. W gąszcz je obrócę i będą się nimi pasły polne zwierzęta. (15) Ześlę na nią karę za dni Baalów, gdy im paliła kadzidła, a zdobna w swe kolczyki i naszyjniki biegała za swymi kochankami, a o Mnie zapomniała <wyrocznia Pana>. (16) Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca. (17) Oddam jej znowu winnice, dolinę Akor uczynię bramą nadziei - i będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju.(Ks. Ozeasza...
Źródło: ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?t=661


Temat: [ Z ] Rzemiosła - podsumowanie ;)
...stukał rytmicznie, nadając rytm ich robocie. Nici splatane tego wieczoru miały posłużyć do wykończenia gobelinu Alberta Paracelsusa. Część pracy była już gotowa i zajmowała osobne krosna. Lis już w pełnej krasie próbował złapać nornicę. Mrówki dawno dotarły do swojego mrowiska. Mistrz dodał jeszcze kilka elementów, nie psując mojego początku. Elegancko obute stopy razem z małymi łapkami maszerowały po pylistej drodze. Drobne polne zwierzęta, już wplecione w całość, uganiały się między krzakami i kamieniami korzystając z ostatnich chwil swobody. Kiedy nogi myśliwego uzyskają resztę ciała, a zwłaszcza głowę, lis stanie się zwierzyną łowną. Hrabia Albert zamówił do swojej rezydencji "Jesienne łowy". ___ *Szale utkane w przędzy trzminorków zaleca się jako przezent dla konkurentek. Wpadną wówczas w melancholię.
Źródło: forum.mirriel.net/viewtopic.php?t=154


Temat: Dan 1:2 Zburzenie Jeruzalem - mylący zwrot "z czasem"
...2 roku. Werset ten jest o tyle ciekawy, iż z dalszej części sprawozdania biblijnego wynika, iż król Nabuchodonozor już w drugim roku swego panowania był władcą wszystkiego (prorok Daniel mówi bowiem w czasie przeszłym, czyli, że to się już stało faktem dokonanym): Dn 2:37-38 Bw „Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę,(38) w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,”
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=1112
Szablon by Sliffka (© wspomnienia kształtują życie .)